Dyrekcja i Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej
im. gen. Władysława Sikorskiego w Ropicy Polskiej


DYREKTOR SZKOŁY - mgr Beata Kraus

ZASTĘPCA DYREKTORA - mgr Agnieszka Mazur

 

KADRA PEDAGOGICZNA:


mgr Dorota Stawiarz - j. polski
mgr Bożena Tumidajewicz - j. polski
mgr Karina Szura - j. niemiecki
mgr Renata Kudławiec - j. angielski
mgr Agnieszka Mazur - wiedza o społeczeństwie, historia
mgr Arkadiusz Kapłon - plastyka, technika, informatyka
mgr Marta Kiełbasa - matematyka, fizyka
mgr Grzegorz Mazur - matematyka
mgr Alina Kędzior - geografia, informatyka
mgr Bogumił Łasak - muzyka
ks. mgr Stanisław Makowiecki - religia
mgr Alicja Czochór - edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Teresa Szarowicz - biologia, chemia
mgr Dariusz Piekarz - wych. fizyczne
mgr Renata Biernacka - wychowanie do życia w rodzinie, religia

mgr Agnieszka Skowronek - biblioteka, świetlica
mgr Dominika Wiatr - pedagog szkolny

 

mgr Renata Belczyk - edukacja wczesnoszkolna
mgr Bożena Karp - edukacja wczesnoszkolna
mgr Beata Karpińska-Baran - edukacja wczesnoszkolna
mgr Magdalena Kuśnierz - edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Labut - edukacja wczesnoszkolna

“

 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”