Historia Szkoły


Najstarsze zachowane żródło pisane pochodzi z maja 1898 roku i mówi o istnieniu wtedy w Ropicy Polskiej cztero - stopniowej Szkoły Ludowej
z jedną nauczycielką Zofią Pawłowską.

Taka szkoła o polskim charakterze funkcjonuje w kolejnych latach (informacja z grudnia 1903r. wspomina nadal o jednym nauczycielu, jest nim wówczas Mieczysław Sobieski. Księga Uchwał Rady Szkolnej podaje, iż w 1905 r. powstał nowy budynek szkolny wykańczany przez kolejne dwa lata.

Od września 1912 r. do lutego 1930 r kierownikiem był Wojciech Różycki.  Budynek szkolny ucierpiał poważnie podczas bitwy gorlickiej z początku maja 1915 r.- uszkodzony został dużego kalibru pociskiem artyleryjskim (lub granatem).
W 1923 r. szkoła posiada status powszechnej i liczy 7 klas. 

Od roku szkolnego 1930/31 nowym długoletnim kierownikiem został Jan Mateusz Klocek. 

U progu roku szk. 1962/63 liczba uczniów wyrażnie przekroczyła 200. Naukę pobierało wówczas 155 uczniów. Jan Klocek kieruje placówką na pewno do 1935 roku, prawdopodobnie do wybuchu wojny. Niestety nie zachowały się żadne żródła pisane dotyczące szkoły z lat 1936 - 1951. 

W PRL wieś funkcjonuje jako Ropica Dolna, 7 klasową szkołą kieruje Emilia Klockowa - na pewno w czerwcu 1952 roku, przypuszczać należy, że od paru lat szkoła zatrudnia kilku pedagogów. 

Na początku lat 60-tych nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika szkoły, po raz ostatni funkcję tę pełniła Emilia Klockowa w roku szolnym. 1961/62. 

Od następnego kierowanie 7 klasową szkołą w Ropicy Dolnej przejmuje Lech Brzozowski.

Rok szkolny 1966/67 przynosi istotną nowość - w polskich szkołach powszechnych pojawia się klasa ósma, w Ropicy Dolnej - choć niezbyt liczna, bo jedynie 12 - osobowa. Łącznie szkoła liczyła pokażną liczbę218 uczniów.

Od 1 września 1967 r. kierownikiem zostaje Czesława Brzozowska. Jesienią 1974 r. rozpoczęto prace związane z rozbudową szkoły - wzniesieniem nowego skrzydła. Wiosną 1977 r. widać wyrażny zastój w zakresie budowy nowego skrzydła szkoły - władze gminne i SKR nie wywiązały się ze zobowiązań. 

Rok szk. 1980/81 stał się szczególny dla społeczności Ropicy Dolnej ze względu na długo oczekiwane otwarcie nowej części szkoły. Wielka uroczystość odbyła się 12 pażdziernika 1980 r. W roku szkolnym 1984/85 prowadzone są wzmożone działania wychowawczo - merytoryczne na rzecz przyznania Imienia Szkole Podstawowej w Ropicy Dolnej. Zostały uwieńczone piękną uroczystością dnia 20 maja 1985 roku, podczas której Kurator Oświaty nadał szkole imię wybitnego Polaka, wodza i polityka - gen. Władysława Sikorskiego.

Od 1 września 1985 roku nowym dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Firlit, a od września 1990 roku prowadzenie szkoły obejmuje Zbigniew Labut. Od stycznia 1991 roku powróciła dawna nazwa wsi - Ropica Polska. Tutejszej szkole będzie odtąd podlegał również Punkt Filialny w Bielance. Ważną sprawą dla mieszkańców była budowa sali sportowej. Tego zadania podjął się ówczesny dyrektor. Został sporządzony projekt, według którego rozpoczęto budowę w pażdzierniku 1996 r. 

Od września tego roku obowiązki dyrektora objęła mgr Beata Kraus. W 1999 r. w związku z reformą oświaty przy tutejszej Szkole Podstawowej powstało Gimnazjum, którego dyrektorem został mgr Dariusz Piekarz. Rok póżniej jego obowiązki przejęła mgr Wioletta Podsadowska.

W 2001 r. nastąpiła kolejna reorganizacja, której następstwem było utworzenie Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej, którego dyrektorem została dotychczasowa dyrektorka Szkoły Podstawowej mgr Beata Kraus. 

Taka szkoła o polskim charakterze funkcjonuje w kolejnych latach (informacja z grudnia 1903r. wspomina nadal o jednym nauczycielu, jest nim wówczas Mieczysław Sobieski. 

Księga Uchwał Rady Szkolnej podaje, iż w 1905 r. powstał nowy budynek szkolny wykańczany przez kolejne dwa lata. 


Opracował mgr Marek Bogusz

“

 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”