Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.


Podsumowanie III etapu Projektu „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

W naszej szkole zakończyła się realizacja III etapu trzyletniego Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który był adresowany do uczniów klas pierwszych. Program był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. Patronat nad nim sprawowało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W zajęciach III etapu, które rozpoczęły się 3.01.2011r. pod hasłem „Przyroda wokół nas”, brało udział 18 uczniów klasy I pod kierunkiem wychowawczyni Bożeny Karp. Praca z dziećmi prowadzona była podczas zajęć obowiązkowych, jak i pozalekcyjnych w wymiarze 50 godzin. Dzieci korzystały z pomocy dydaktycznych, rozwijały postawę wnikliwego obserwatora i badacza. Nabywały nowe wiadomości i kształciły swoje umiejętności w Dziecięcych Ośrodkach Zainteresowań. Umiejętności zdobyte podczas zajęć dodatkowych rozwijane systematycznie w dalszej pracy w znacznym stopniu przyczynią się do odnoszenia przez dzieci sukcesów szkolnych i życiowych. Udział w Projekcie był dla dzieci wspaniałą zabawą i przygodą, niosącą wiele radości i pozytywnych emocji.

7 czerwca 2011r. podczas pokazu efektów pracy w ramach Projektu, swoje umiejętności prezentowała klasa I w programie zatytułowanym „ My mali przyrodnicy”. Uczniowie przedstawili inscenizację pt: „Pogotowie ekologiczne”, a także zaprezentowali układ taneczny z akcesoriami sportowymi. Odbyły się wspólne zabawy dzieci z rodzicami z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych Projektu. Rodzice bardzo chętnie włączyli się do wspólnej zabawy. Na koniec pani dyrektor Beata Kraus wręczyła uczniom pamiątkowe pacynki - myszki, oraz dyplomy za aktywne uczestnictwo. Dopełnienie części oficjalnej stanowił mile spędzony czas przy wspólnym poczęstunku.

 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”