Co roku 22 kwietnia obchodzimy
Światowy Dzień Ziemi.


Celem tego święta jest popularyzacja ekologii oraz uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu i postępującą urbanizacją.
ONZ świętuje Dzień Ziemi w czasie równonocy wiosennej, czyli 20/21 marca. Jednak w wielu krajach, m.in. w Polsce, święto to obchodzi się 22 kwietnia, a związane z nim konferencje, wykłady, festyny i koncerty trwają przez cały tydzień.

Każdy z nas jest mieszkańcem tej planety dlatego każdy z nas powinien czuć się odpowiedzialny za jej stan. Nasze życie jest od niej uzależnione. Ziemia nas żywi oraz stanowi istotę naszej egzystencji - naszej i wszystkich ludzi. Z tego powodu musimy o nią dbać, nie tylko 22 kwietnia, ale w każdy dzień.
Obchody Światowego Dnia Ziemi, w 2013 roku odbywać się będą podczas realizacji ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej w zakresie właściwego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym pt. "Elektroodpady - proste zasady".
Temat segregacji, recyklingu i odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest ważnym z punktu widzenia ochrony środowiska problemem, Normy prawne, które obowiązują od wejścia Polski do UE nakładają na nas obowiązki dotyczące elektroodpadów.
Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem to - ochrona środowiska, troska o zdrowie i kondycję człowieka oraz oszczędność surowców naturalnych na produkcję nowych urządzeń.
W naszej szkole ten dzień również był inny niż wszystkie. Odbyła się akademia z okazji Dnia Ziemi.


Tutaj obejrzysz fotorelacjęA to rady: Jak obchodzić Dzień Ziemi?

1.Zasadź drzewo (może być krzak).
Drzewa filtrują powietrze którym oddychamy poprzez pochłanianie z atmosfery szkodliwych dla nas substancji i dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy w zamian dając nam czysty tlen. Oprócz tego chronią klimat i ochraniają glebę przed erozją wietrzną i wodną.

2. Zbierz makulaturę.
Makulatura zostanie przetworzona na nowy papier. Tona papieru oznacza wycięcie aż 17 dorosłych drzew! Oprócz tego, że dzięki makulaturze uratujesz drzewa, przyczynisz się do obniżenia zanieczyszczenia powietrza przez papiernie, do zmniejszenia skażenia wody w procesie produkcyjnym papieru oraz do ograniczenia zużycia wody potrzebnej w jego produkcji. Dużo tego, prawda?

3. Zbierz niepotrzebne szkło i wyrzuć do specjalnego kontenera.
Przy recyklingu szkła zużywane jest 21 % energii mniej niż przy produkcji nowego szkła.

4. Zbierz puszki aluminiowe (po napojach gazowanych) i oddaj do skupu.
Złoża boksytu z którego otrzymuje się aluminium potrzebne do produkcji puszek, nie są odnawialne, co prowadzi do ich bezpowrotnego wyczerpywania. Aluminiowe puszki nadają się w całości do ponownego przetworzenia. Taki odzysk można przeprowadzać w nieskończoność - metal nie traci na jakości. Recykling puszek po napojach, w porównaniu do produkcji aluminium z boksytu, powoduje spadek ilości zanieczyszczeń powietrza aż o 95%, zanieczyszczeń wody o 97% oraz oszczędność energii elektrycznej o 95%. Równocześnie poprzez recykling oszczędza się naturalne złoża rud - recykling 1 kg złomu aluminiowego pozwala oszczędzić 4 kg boksytu.

5. Pozbieraj śmieci.
Postaraj się oczyścić ze śmieci jakąkolwiek część ziemi. Może to być twoje własne podwórko (jeśli jest zaśmiecone) lub jakiś inny teren gdzie zebrało się dużo śmieci.

6.Jeśli dziś zauważysz że ktoś wyrzuca coś na ziemię zwróć mu uwagę.
Nie ważne czy będzie to papierek po lodzie wyrzucony przez babcię czy niedopałek papierosa wyrzucony przez jakiegoś eleganckiego biznesmena. Możesz zrobić awanturę. Ważne, aby winowajcy zrobiło się na tyle wstyd aby więcej tego nie robił. Nie wstydź się zwracać uwagi - przecież robisz to dla dobra całej Ziemi.

7. Oddaj elektrośmieci do punktów zbiórki ZSEE (Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to odpad niebezpieczny i jako taki, nie może być wyrzucany z innymi odpadami do śmietnika.

przygotowała Alina Kędzior 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”


 Kontakt
an image
Zespół Szkół
w Ropicy Polskiej

38-300 Gorlice
Ropica Polska 70
Email: zes11@op.pl

Telefon: (0-18) 352 67 03
Fax: (0-18) 352 67 03