Stypendia za naukowe i sportowe sukcesy


Największym kapitałem, w który możemy wyposażyć młodego człowieka jest wiedza i umiejętności, ponieważ w dużym stopniu decydują o przyszłym życiu. Ale nie tylko szkoła jest odpowiedzialna za przygotowanie do dorosłego życia. Wiele zależy od Was, Waszej chęci, determinacji, ciekawości świata, gotowości do zadawania pytań i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi i tego jak podchodzicie do własnej edukacji - tymi słowami Krystyna Szumilas zwróciła się 6 grudnia br. do przedstawicieli ponad 60 stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej z całego kraju.

Pani Krystyna Szumilas Minister Edukacji Narodowej wręczyła w Warszawie dyplomy przedstawicielom stypendystów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej. Województwo małopolskie na tej uroczystości reprezentowali:

 Barbara Smółka, uczennica Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Usługowych w Trzebini,
 Aleksandra Zawłodzka, uczennica XXIV Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Zawodowych PGNiG w Krakowie,
 Marcin Jakub Potoczny, uczeń Technikum w Chełmku.


Stypendium Ministra Edukacji Narodowej mogą otrzymać zwycięzcy olimpiad międzynarodowych, laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad lub konkursów na pracę naukową. Mogą to być także uczniowie realizujący indywidualny tok nauki i uzyskujący najwyższe wyniki, uczestniczący w zajęciach na uczelniach, oraz uczniowie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Kandydatów do stypendium typowały szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 nadesłały 1638 wniosków, spośród których zostało wyłonionych 320 stypendystów.

Wśród tych 320 wyróżnionych stypendystów z całej Polski znalazła się czwórka uczniów (młodych badmintonistów) z Ziemi Gorlickiej. Ta zaszczytna nagroda została przyznana:

- Izabeli Jajko, uczennicy I klasy Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Szymbarku
- Krystianowi Chrząścik, uczniowi III klasy Gimnazjum w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej
- Rafałowi Markowicz, uczniowi III klasy Gimnazjum w Zespole Szkół w Ropicy Polskiej
- Bartoszowi Piekarz, uczniowi I klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Kromera w Gorlicach


14 grudnia 2012 roku w Nowym Sączu nasi uczniowie uroczyście odebrali dyplomy Ministra Edukacji Narodowej z rąk pana Grzegorza Barana Małopolskiego Wicekuratora Oświaty. Na uroczystości gościli również pani Beata Kraus- dyrektor Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej, pan Marek Dziedziak- dyrektor Zespołu Szkół w Szymbarku, pan Dariusz Piekarz- nauczyciel wychowania fizycznego z Zespołu Szkół w Ropicy Polskiej oraz rodzice stypendystów.

Na zakończenie uroczystości wicekurator Grzegorz Baran prosił stypendystów o przekazanie w jego imieniu podziękowania nauczycielom, wychowawcom i rodzicom, bo to także współtwórcy ich sukcesów, a młodzieży życzył, żeby wszystkie marzenia, które im towarzyszą, spełniały się. 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”


 Kontakt
an image
Zespół Szkół
w Ropicy Polskiej

38-300 Gorlice
Ropica Polska 70
Email: zes11@op.pl

Telefon: (0-18) 352 67 03
Fax: (0-18) 352 67 03