Plan lekcji ważny od 03.04.2013 r.


R.Belczyk M.Kuśnierz B.Karp A.Kędzior T.Szarowicz R.Biernacka D.Stawiarz J.Czajka-Ćwik A.Kapłon G.Mazur B.Steć M.Kmak


1a 2a 3a 4a 4b 5a 6a 1Ga 1Gb 2Ga 3Ga 3Gb


N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S
Poniedziałek 1 8:00- 8:45 RB religi Sala_(4) MK e_muzy Sala_1 KB e_wcze Sala_(5) BK j.pols Sala_(6) rewalid/zaj.sport DS j.pols Sala_(9) JC j.niem Sala_(7) SB j.angi Sala_(8) AM histor Sala_(11) GM matema Sala_(10) KM fizyka Sala_(12) TS chemia Sala_(13)
2 8:50- 9:35 BR e_wcze Sala_14 MK e_wcze Sala_1 KB e_wcze Sala_(5) BK j.pols Sala_(6) RB religi Sala_(11) DS j.pols Sala_(9) AM histor Sala_(4) JC j.niem Sala_(7) KM matema Sala_(12) GM matema Sala_(10) SB j.angi Sala_(8) TS biolog Sala_(13)
3 9:40-10:25 BR wf Sala_(3) MK e_wcze Sala_1 KB wf @ godz.w Sala_(8) BL muzyka Sala_(11) GM matema Sala_(10) DS j.pols Sala_(9) Ka zaj.te Sala_(4) KM matema Sala_(12) SB j.angi Sala_(6) TS chemia Sala_(13) JC j.niem Sala_(7)
4 10:40-11:25 SE j.angi Sala_14 MK wf Sala_(3) zaj_ko Sala_(8) GM matema Sala_(10) DS j.pols Sala_(9) SB j.angi Sala_(13) BL muzyka Sala_(11) AM histor Sala_(6) JC j.niem Sala_(7) DP wf @ AS j.pols Sala_(4) Ka ed.art Sala_(12)
5 11:30-12:15 BR e_wcze Sala_14 MK e_wcze Sala_1 SE j.angi Sala_(5) AM histor Sala_(6) DS j.pols Sala_(9) #5/2 wf Sala_(3) #5/2 wf Sala_(3) BL ed.art Sala_(11) Ka plasty Sala_(4) JC j.niem Sala_(7) KM matema Sala_(12) SB j.angi Sala_(10)
6 12:20-13:05


k.taneczne JC j.niem Sala_(7) SE j.angi Sala_(5) SB j.angi Sala_(4) #5/2 wf Sala_(3) #5/2 wf Sala_(3) DS j.pols Sala_(6) Ka inform Sala_(8) BL muzyka Sala_(11) KM matema Sala_(12) AS j.pols Sala_(9)
7 13:15-14:00 g.kor g.kor g.kor BL muzyka Sala_(11)


k.plast SB j.angi Sala_(4) Ka plasty Sala_(10) KM fizyka Sala_(12) online


AS j.pols Sala_(9)
8 14:05-14:50
zaj.spor dz


zaj.sport dz zaj.sport dz zaj.multim BL ed.art Sala_(11) online


zaj.mat/KM/
Wtorek 1 8:00- 8:45 zdw MK e_wcze Sala_14 KB e_wcze Sala_(5) #2/2 wf Sala_(3) #2/2 wf Sala_(3) k.pol/DS/ RB przyro Sala_(4) GM matema Sala_(10) SB j.angi Sala_(9) TS biolog Sala_(13) CA e_dla_ Sala_(6) JC j.niem Sala_(7)
2 8:50- 9:35 BR e_wcze Sala_1 MK e_wcze Sala_14 KB e_wcze Sala_(5) #2/2 wf Sala_(3) #2/2 wf Sala_(3) inform Sala_(8) RB przyro Sala_(4) DS j.pols Sala_(9) TS biolog Sala_(13) GM matema Sala_(10) JC j.niem Sala_(7) CA e_dla_ Sala_(6)
3 9:40-10:25 BR e_wcze Sala_1 MK e_wcze Sala_14 RB religi Sala_(5) BK j.pols Sala_(6) TS godz.w Sala_(13) GM matema Sala_(10) DS j.pols Sala_(9) JC godz.w Sala_(7) geogra Sala_(8) CA e_dla_ Sala_(12) #4/3 wf Sala_(3) #4/3 wf Sala_(3)
4 10:40-11:25 BR e_wcze Sala_14 zaj_ko Sala_(8) KB e_wcze Sala_(5) SE j.angi Sala_(4) Ka plasty Sala_(12) DS j.pols Sala_(9) GM matema Sala_(10) AM histor Sala_(6) TS chemia Sala_(13) JC j.niem Sala_(7) #4/3 wf Sala_(3) #4/3 wf Sala_(3)
5 11:30-12:15 zaj_ko Sala_(8) SE j.angi Sala_14 zdw/k.plast Ka plasty Sala_(4) DS j.pols Sala_(9) JC j.niem Sala_(7) GM matema Sala_(10) #3/2 wf Sala_(3) #3/2 wf Sala_(3) KM fizyka Sala_(12) TS biolog Sala_(13) AS j.pols Sala_(6)
6 12:20-13:05 SE j.angi Sala_14


k.plast JC j.niem Sala_(7) GM matema Sala_(10) AM histor Sala_(6) inform Sala_(8) #3/2 wf Sala_(3) #3/2 wf Sala_(3) AS j.pols Sala_(9) Ka ed.art Sala_(11) KM matema Sala_(12)
7 13:15-14:00 badminton badminton badminton AM histor Sala_(6) RB religi Sala_(4) badminton k.pol/k.plast Ka inform Sala_(5) KM matema Sala_(12) AS j.pols Sala_(9) k.geogr online
8 14:05-14:50
badminton badminton zaj.sport ch k.plast/z.sport

Ka zaj.te Sala_(4)


online
Środa 1 8:00- 8:45 k.taneczne projekt BR KB e_wcze Sala_(5) TS przyro Sala_(13) GM matema Sala_(10) RB religi Sala_(4) inform Sala_(8) JC j.niem Sala_(7) SB j.angi Sala_(9) SK religi Sala_(6) wf dz wf dz
2 8:50- 9:35 BR e_wcze Sala_1 MK e_wcze Sala_14 KB e_wcze Sala_(5) TS przyro Sala_(13) GM matema Sala_(10) JC j.niem Sala_(7) RB religi Sala_(4) SB j.angi Sala_(6) DS j.pols Sala_(9) geogra Sala_(12) wf dz wf dz
3 9:40-10:25 BR wf Sala_(3) MK e_wcze Sala_14 KB e_wcze Sala_(5) inform Sala_(8) SB j.angi Sala_(11) GM matema Sala_(10) RB przyro Sala_(4) SK religi Sala_(12) DS j.pols Sala_(9) TS chemia Sala_(13) JC j.niem Sala_(7) AM histor Sala_(6)
4 10:40-11:25 BR e_wcze Sala_1 MK e_plas Sala_14 KB wf Sala_(3) SE j.angi Sala_(11) Ka techni Sala_(5) GM matema Sala_(10) DS j.pols Sala_(6) TS biolog Sala_(13) AM histor Sala_(12) JC j.niem Sala_(7) AS j.pols Sala_(9) SK religi Sala_(4)
5 11:30-12:15 BR e_wcze Sala_1 SK religi Sala_14 SE j.angi Sala_(5) Ka techni Sala_(11) JC j.niem Sala_(7) DS j.pols Sala_(6) GM matema Sala_(10) #3/2 wf @ #3/2 wf @ AM histor Sala_(13) KM matema Sala_(12) AS j.pols Sala_(9)
6 12:20-13:05 BR e_plas Sala_1 SE j.angi Sala_14 k.taneczne GM matema Sala_(10) AM histor Sala_(13) Ka plasty Sala_(4) JC j.niem Sala_(7) #3/2 wf @ #3/2 wf @ AS j.pols Sala_(9) SK religi Sala_(6) KM matema Sala_(12)
7 13:15-14:00k.plast


Ka techni Sala_(5)


RB religi Sala_(4) zdw mat #4/3 wf Sala_(3) #4/3 wf Sala_(3)
8 14:05-14:50 lekcje 9-11 j.łemk lekcje 9-11 j.łemk

k.plast

lekcje 9-11 j.łemk SKC/z.multim SKW/pr Ka/9-11 j.łemk. #4/3 wf Sala_(3) #4/3 wf Sala_(3)
Czwartek 1 8:00- 8:45


zdw KB e_muzy Sala_(5) BK j.pols Sala_(6) TS przyro Sala_(13) #5/2 wf Sala_(3) #5/2 wf Sala_(3) DS j.pols Sala_(9) Ka zaj.te Sala_(7) inform Sala_(8) AS j.pols Sala_(10)


2 8:50- 9:35 RB religi Sala_(4) MK e_wcze Sala_1 KB e_wcze Sala_(5) BK j.pols Sala_(6) inform Sala_(8) #5/2 wf Sala_(3) #5/2 wf Sala_(3) DS j.pols Sala_(9) Ka godz.w Sala_(11) TS chemia Sala_(13) SK religi Sala_(7) AS j.pols Sala_(10)
3 9:40-10:25 BR e_wcze Sala_14 MK e_wcze Sala_1 KB e_wcze Sala_(5) RB religi Sala_(4) AM histor Sala_(6) Ka techni Sala_(11) DS j.pols Sala_(9) TS chemia Sala_(13) JC j.niem Sala_(7) GM matema Sala_(10) geogra Sala_(8) KM matema Sala_(12)
4 10:40-11:25 BR wf Sala_(3) MK e_wcze Sala_1 KB wf @ GM matema Sala_(10) SB j.angi Sala_(9) RB przyro Sala_(4) JC j.niem Sala_(7) SK religi Sala_(5) DS j.pols Sala_(6) TS biolog Sala_(13) KM matema Sala_(12) AM histor Sala_(11)
5 11:30-12:15 BR e_wcze Sala_14 MK wf @ KB e_plas Sala_(5) GM matema Sala_(10) JC j.niem Sala_(7) RB religi Sala_(4) AM histor Sala_(9) KM fizyka Sala_(12) DS j.pols Sala_(6) DP wf Sala_(3) SB j.angi Sala_(11) SK religi Sala_(8)
6 12:20-13:05 zdw SK religi Sala_1 RB religi Sala_(5)


GM matema Sala_(10) SB j.angi Sala_(9) DS godz.w Sala_(6) AM wos Sala_(4)


DP wf Sala_(3) JC j.niem Sala_(7) KM fizyka Sala_(12)
7 13:15-14:00


k.plast
wf chł wf chł GM matema Sala_(10)


SK religi Sala_(7) AM histor Sala_(4) SB j.angi Sala_(9)
8 14:05-14:50


k.plast
wf chł wf chł
SB godz.w Sala_(9)


Piątek 1 8:00- 8:45 BR e_wcze Sala_1 zdw KB e_wcze Sala_(5) #2/2 wf Sala_(3) #2/2 wf Sala_(3) inform Sala_(8) mat/GM/ DS j.pols Sala_(6) RB religi Sala_(4) AS j.pols Sala_(9) KM fizyka Sala_(12) TS chemia Sala_(13)
2 8:50- 9:35 BR e_muzy Sala_1 MK e_wcze Sala_14 KB e_wcze Sala_(5) #2/2 wf Sala_(3) #2/2 wf Sala_(3) RB godz.w Sala_(4) DS j.pols Sala_(6) geogra Sala_(8) KM matema Sala_(12) GM godz.w Sala_(10) AS j.pols Sala_(9) JC j.niem Sala_(7)
3 9:40-10:25 BR e_wcze Sala_1 MK e_wcze Sala_14 KB e_wcze Sala_(5) RB religi Sala_(4) TS przyro Sala_(13) JC j.niem Sala_(7) DS j.pols Sala_(6) GM matema Sala_(10) AM wos Sala_(11) DP wf Sala_(3) AS j.pols Sala_(9) KM matema Sala_(12)
4 10:40-11:25 BR e_wcze Sala_1 MK wf Sala_(3) zdw/basen JC j.niem Sala_(7) TS przyro Sala_(13) AM histor Sala_(6) RB religi Sala_(4) GM matema Sala_(10) DS j.pols Sala_(11) SB j.angi Sala_(9) inform Sala_(8) KM matema Sala_(12)
5 11:30-12:15


zaj.logop basen TS przyro Sala_(13) DS j.pols Sala_(9) RB przyro Sala_(4) GM matema Sala_(10)


SB j.angi Sala_(7) AM histor Sala_(6) KM matema Sala_(12) inform Sala_(8)
6 12:20-13:05

zaj.logop


DS j.pols Sala_(9) RB przyro Sala_(4) SB j.angi Sala_(7) zaj.sport dz zaj.sport dz KM fizyka Sala_(12) AM histor Sala_(6) geogra Sala_(8)
7 13:15-14:00


DS j.pols Sala_(9) przyroda aerobik aerobik inform Sala_(8) aerobik KM godz.w Sala_(12)
8 14:05-14:50 lekcje 8-9 rel.prawosł lekcje 8-9 rel.prawosł
k.taneczne


lekcje 8-9 rel.prawosł aerobik lekcje 8-9 rel.prawosł aerobik/8-9 rel.prawos aerobik
Plan lekcji Optivum ver. 11.10.0000 VULCAN lic. 012216, Zespół Szkół w Ropicy Polskiej, 38-300 Gorlice, Ropica Polska 70


N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S N P S


1a 2a 3a 4a 4b 5a 6a 1Ga 1Gb 2Ga 3Ga 3Gb


R.Belczyk M.Kuśnierz B.Karp A.Kędzior T.Szarowicz R.Biernacka D.Stawiarz J.Czajka-Ćwik A.Kapłon G.Mazur B.Steć M.Kmak