Dzień Ziemi w Ropicy Polskiej


Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi - to nazwa akcji prowadzonych corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Organizatorzy Dnia Ziemi chcą uświadomić politykom i obywatelom jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Na obchody składa się zwykle wiele wydarzeń organizowanych przez różnorodne instytucje. Korzenie Dnia Ziemi wiążą się z obserwacją przesilenia letniego, co wiąże się z okazją do wykorzystania sprzyjającej aury, która ma ułatwić zorganizowanie udanych imprez masowych.

Początki...

Pierwszy Dzień Ziemi miał miejsce 22 kwietnia 1970 roku w USA, a jego idea narodziła się już rok wcześniej, podczas konferencji UNESCO poświęconej środowisku naturalnemu.
Wypromował je Gaylord Nelson - amerykański senator wspierający ochronę środowiska. Dzięki niemu obchody pierwszego święta przyjęły postać zbiorowego wystąpienia Amerykanów przeciwko postępującej degradacji środowiska przyrodniczego. Uroczystościom towarzyszył niespotykany wcześniej entuzjazm. W ulicznych paradach wzięło udział 20 mln osób. Dziesięć tysięcy szkół, dwa tysiące uniwersytetów, a nawet Kongres Stanów Zjednoczonych zawiesiły w tym dniu swoją działalność.

Cały Świat na rzecz Ziemi...
20 lat później, w 1990 r. Dzień Ziemi świętowano już na całym świecie, a także po raz pierwszy w Warszawie. W obchodach uczestniczyło 200 mln ludzi ze 140 krajów.
W okolicznościowych ulotkach apelowano o oszczędzanie wody, ratowanie lasów tropikalnych i ograniczenie emisji gazów wywołujących kwaśne deszcze. Towarzyszyły temu liczne spotkania, wykłady, dyskusje z udziałem polityków i działaczy ekologicznych, zajęcia plastyczne dla dzieci, koncerty oraz zabawy.
Każdego roku tematyka Dnia Ziemi poświęcona jest innemu problemowi. Do tej pory obejmowała takie zagadnienia, jak czysta woda i energia, ochrona drzew i lasów tropikalnych, czyste powietrze oraz ochrona ptaków. Jednak niezależnie od tematu przewodniego co roku organizowana jest akcja "Drzewko za makulaturę" - swoista tradycja obchodów.

W Polsce Dzień Ziemi obchodzony będzie pod hasłem Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło 2010 rok Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej, dlatego też ogólnopolskie obchody Światowego Dnia Ziemi 2010 przebiegać będą pod hasłem:


RÓŻNORODNOŚĆ W NAS, BIORÓŻNORODNOŚĆ WOKÓŁ NAS.Dzień Ziemi w Ropicy Polskiej

Przygotowania do Dnia Ziemi  rozpoczęły się już we wrześniu.
Nasza szkoła realizuje program edukacji ekologicznej.

Prowadzona jest edukacja ekologiczna we wszystkich klasach. Dzieci opracowały dekalog ekologa, prowadzone są co roku zbiórki surowców wtórnych: makulatury i puszek aluminiowych.
Przystąpiliśmy do  akcji CoolSchool - zbiórki niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych. Przeprowadziliśmy ją na  na terenie wsi Ropica Polska, Szymbark, Bielanka. Do tej pory zebrano ok. 90 szt telefonów. (więcej wiadomości o akcji  na stronie www.ekoszkoly.pl).

Szkoła przystąpiła również  do programu edukacyjnego "Każdy uczeń wie, co robić z ZSEE". Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w klasie 5. Zaangażowani zostali również rodzice, którzy wypełniali ankiety i otrzymali ulotki informacyjne. Dzięki treściom programowym uczniowie i ich rodzice zostaną wyczuleni na problemy ochrony środowiska i  zapoznani ze spobami postępowania ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym, systemem umożliwiającym zagospodarowanie odpadów. Jest to ważne ponieważ wiedza o tym systemie jest w społeczeństwie niewielka i konieczne są działania o charakterze informacyjno- promocyjnym.
Wzięliśmy udział w konkursie pt.”Świat bez elektrośmieci” (więcej wiadomości o programie na stronie www.szkolazsee.pl).

 

W przeddzień obchodów Dnia Ziemi zorganizowany został „Zielony Dzień” . W tym dniu dzieci i młodzież z ZS w Ropicy Polskiej przyszli do szkoły ubrani na zielono, akcentując  w ten sposób swoją postawę ekologiczną. Nauczyciele zobowiązali się nie pytać w tym dniu „zielonych” uczniów.

Punktem kulminacyjnym było spotkanie z rodzicami na którym klasa I gimnazjum przedstawiła ekologiczną „Bajkę ku przestrodze”. Przedstawienie  bardzo podobało się zgromadzonym i nagrodzone zostało dużymi brawami. Rodzice  podziwiali również prace plastyczne dzieci przestawiające różne zagadnienia ekologiczne zgodnie z hasłem
Różnorodność w nas, bioróżnorodność wokół nas.
Przedstawienie teatralne obejrzeli również  z wielką uwagą uczniowie szkoły.
 Mamy nadzieję, że zachęciliśmy obecnych do dbania o środowisko wokół nas. Przecież Ziemia to nasz dom, a wszyscy pragną mieszkać w  pięknym, bezpiecznym domu!!!


 
Opracowały:
mgr Alina Kędzior
mgr Teresa Szarowicz


 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”