Dokumenty Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej


Szanowni Państwo!

Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego ogłasza zapisy do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły od 01 - 23 marca 2019 r. w godzinach 8.00 – 15.00 w sekretariacie szkoły. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 brane będą pod uwagę kryteria określone Zarządzeniem Nr 18/2019 Wójta Gminy Gorlice z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych szkół podstawowych określa Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Gorlice z dnia 28 stycznia 2019 r.Dokumenty można pobrać również w sekretariacie szkoły
Do poprawnego otworzenia lub pobrania dokumentów potrzebujesz programu Adobe Reader
 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”


 Kontakt
an image
Zespół Szkół
w Ropicy Polskiej

38-300 Gorlice
Ropica Polska 70
Email: zes11@op.pl

Telefon: (0-18) 352 67 03
Fax: (0-18) 352 67 03