Żyj zdrowo!


W styczniu i lutym 2010 r. w naszej szkole realizowany był projekt edukacyjny „Żyj zdrowo”.
W zajęciach brali udział uczniowie klas I-III szkoły podstawowej. Głównym celem projektu było kształtowanie u uczniów postawy prozdrowotnej.

Największym skarbem człowieka jest zdrowie. Dzięki niemu może on rosnąć i rozwijać, a także cieszyć się życiem. Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się, czemu służy właściwe odżywianie. Omówiono piramidę zdrowia i konieczność spożywania potraw niezbędnych dla prawidłowego rozwoju. Rozmawiano o konieczności dbania o własne zdrowie poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów higienicznych i aktywny wypoczynek szczególnie na świeżym powietrzu. Omówiono zasady kulturalnego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłków. Każda klasa spotykała się na zajęciach prowadzonych przez wychowawców. Uczniowie wykonali piramidy zdrowia, plakaty o zdrowym odżywianiu, ulotki reklamujące zdrową żywność, warzywa i owoce z masy solnej. Poznali sposoby nakrywania do stołu i składania serwetek. Nauczyli się także piosenek o tematyce zdrowotnej.

W miesiącu kwietniu odbyło się podsumowanie projektu „Żyj zdrowo”. Na spotkanie zaproszeni zostali wszyscy uczniowie klas początkowych wraz z rodzicami. Dzieci pod kierunkiem wychowawców zaprezentowały scenki, wiersze oraz piosenki o zdrowym stylu życia. Po części artystycznej uczestnicy zostali podzieleni na grupy.

Poszczególne zespoły wykonywały:
- prace plastyczne (piramidy zdrowia, plakaty na temat: ruch to zdrowie, warzywa i owoce)
- ozdobne składanie serwetek
- układanie haseł z rozsypani, zagadki
- układanie kompozycji z owoców
Następnie odbył się konkurs wiedzy o zdrowiu. Zostały wyłowione dwie drużyny: uczniów i rodziców. Każda drużyna losowała pytania. Za właściwą odpowiedź przydzielano punkty. Po zaciekłej rywalizacji ogłoszono zwycięzców i wręczono nagrody oraz wyróżnienia. Potem nastąpiła degustacja wiosennych kanapek przygotowanych przez uczniów i rodziców. Na zakończenie imprezy podziękowano gościom, rodzicom, dzieciom i nauczycielom.

Piramida żywieniowa Stół z owocami i wiosennymi kanapkami Degustacja


Opracowały:
mgr Agnieszka Klara
mgr Bożena Karp
mgr Renata Belczyk
mgr Magdalena Kuśnierz

“

 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”