Projekt edukacyjny „Dlaczego warto o nich pamiętać?”


 

Projekt realizowany od 15.12.2010 do 28.02.2011 roku. W projekcie wzięli udział uczniowie klasy II gimnazjum: Agnieszka Zarzycka, Ewelina Warcholik, Angelika Zych, Klaudia Burkot, Agata Augustyn, Wioletta Skraba, Paulina Lenartowicz, Sabina Gajewska.

„ Dlaczego warto o nich pamiętać?” - Sylwetki wielkich ludzi naszego regionu. Bartłomiej Belniak, grupa muzyczna Ostatnia Wieczerza W Karczmie Przeznaczonej Do Rozbiórki, Ks. Prałat Józef Micek oraz Wacław Potocki.

Głównym powodem wyboru owego tematu była chęć przybliżenia sylwetek znanych ludzi pochodzących z regionu Gorlic. Uczniowie spośród wielu sławnych postaci wybrali biografie, które uznali za szczególne dla nich interesujące i po serii przedsięwzięć; analiza materiałów źródłowych, dzieł muzycznych, filmów dokumentalnych, wywiadów oraz sesji fotograficznych przygotowali folder poświęcony wybranym postaciom oraz multimedialną prezentację (filmy, muzyka, fotografie, wywiady) dotyczącą pracy nad projektem.
Uczniowie biorący udział w projekcie poznali sylwetki sławnych ludzi pochodzących z naszego regionu, poznali ich życie, dowiedzieli się czym zasłużyli na miano znanych i wyjątkowych, w jaki sposób osiągnęli swój sukces.

Uczestnicy projektu mogli prześledzić krok po kroku życiowa drogę wybranych ludzi. Poprzez przeprowadzenie wywiadów i stworzenie sesji fotograficznych poznali sposoby pracy dziennikarzy, reporterów, fotografików. Bardziej odczuli przynależność do własnego regionu poprzez utożsamianie się z przedstawianymi postaciami. Angażując się w działania projektowe zbliżyli się do swojej Małej Ojczyzny, analizując biografie wybranych postaci poznali również historię regionu.

Zdobyte podczas projektu informacje uczniowie wykorzystali tworząc graficzny folder, a dzięki pracy nad nim utrwalili w praktyczny sposób działania związane ze sztuką; grafiką komputerową, fotografią. Poznali prace związane z przygotowaniem folderu, od jego projektu do wydruku.


Przygotowali (Opiekunowie Projektu):
mgr Bożena Tumidajewicz
mgr Arkadiusz Kapłon


Podsumowanie Projektów - Dokumentacja Fotograficzna

“

 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”