Świat, który mnie otacza


W dniach od 20 października do 15 grudnia 2008 roku realizowany był projekt:

"ŚWIAT, KTÓRY MNIE OTACZA."


Projekt został zrealizowany w dwóch modułach.

I moduł to realizacja zajęć z regionalizmu „Czym zachwyca moja okolica”. Miały one na celu zapoznanie uczestników z walorami własnego regionu, z historią, zabytkami. Odbyły się zajęcia z twórcami sztuki ludowej. Dzieci uczestniczyły w warsztatach z garncarstwa, rzeźbiarstwa, lalkarstwa oraz bibułkarstwa. Poznawali obrzędy i zwyczaje świąteczne . Nauczyły się tańców regionalnych (Chodzony, Kulawy,Furtok,Drobny) oraz poznali stroje regionalne Pogórzan oraz Łemków. Odbyło się kilka wycieczek. Podczas wycieczki do Bielanki dzieci uczestniczyły w zajęciach warsztatowych (garncarstwo, rzeźbiarstwo, malowanie węglem) w Domu Sztuki Ludowej. Zetknęli się z kulturą łemkowską. Podziwiając piękno przyrody i architektury uczniowie mieli okazję malowania w plenerze. Próbowali na papier przenieść piękno cerkwi. Następna wycieczka odbyła się do nowego Sącza gdzie uczestnicy zwiedzili skansen – zapoznali się z codziennym życiem w dawnej chłopskiej zagrodzie, zobaczyli szkołę z lat 50-tych oraz dworek szlachecki. Brali tam również udział w zajęciach warsztatowych- wykonywali tradycyjne ozdoby świąteczne. Zdobyte umiejętności uczniowie wykorzystali na imprezie podsumowującej „A święta tuż, tuż” samodzielnie wykonując łańcuchy, podłaźniczki, ozdobili pięknie choinkę. Kolejną zorganizowaną wycieczką był wyjazd do Szymbarku. Tam dzieci spotkały się z kustoszem muzeum szkolnego. Wysłuchały legend związanych z naszym regionem oraz oglądali wystawę eksponatów w Muzeum Szkolnym „Gryf”. Odbyła się także wycieczka do Pilzna gdzie uczniowie zwiedzili Muzeum Lalek , oglądali lalki, który powstały w pracowni Artystycznej „Kasia”. Na „Bocianim Stryszku” wysłuchali najstarszych polskich legend zobrazowanych za pomocą wystawy. Uczestniczyli w warsztatach, na których wykonywali kukiełki do bajek „Jaś i Małgosia”, Królewna Śnieżka”. W muzeum w Lipinach mieli okazję zobaczyć miniaturowy skansen, zbudowany w oparciu o wioskę przestawiona w powieści Reymonta „Chłopi”. Wszyscy uczestnicy miło spędzili czas w plenerowym Bajkowym Ogrodzie.
 

II moduł dotyczył zajęć z języka angielskiego „Ja i moja rodzina”. Zajęcia prowadzone były w 2 grupach wiekowych. – dzieci 6 letnie oraz uczniowie klasy pierwszej szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej. Zajęcia odbywały się w wymiarze 2 godzin zegarowych (po jednej godzinie każda grupa) dwa razy w tygodniu. Głównym celem zajęć było poznanie podstawowego słownictwa angielskiego poprzez różnego rodzaju gry i zabawy. W ramach zajęć uczniowie poznali słownictwo z zakresu podstawowych bloków tematycznych tj. kolory, zwierzęta, jedzenie, dom, rodzina, uczucia, części ciała, zabawki, ubrania liczby oraz słownictwo związane ze Świętami Bożego narodzenia. Ważnym elementem zajęć było aktywne uczestnictwo w nich rodziców. Dzięki temu nie tylko dzieci wzbogaciły swoją znajomość języka angielskiego , ale także rodzice. Ponadto rodzice mogli zapoznać się z różnymi metodami pracy z dzieckiem, które mogli wykorzystać podczas wspólnej nauki i zabawy. Co więcej rodzice mogli obserwować, swoje pociechy podczas procesu nauczania, zwrócić uwagę na te zagadnienia , które sprawiają im trudności, a dzięki temu efektywniej pomagać im w przyswajaniu wiadomości. Ponadto zajęcia te miały na celu niwelowanie różnic w dostępności do nauki języków obcych, podwyższenie poziomu wiedzy z zakresu języka angielskiego, a co za tym idzie ułatwić dzieciom dalsza edukację oraz zaszczepić w nich ciekawość świata oraz motywacje do nauki języków obcych.
 

W wyniku zrealizowanych modułów powstała wystawa prac garncarskich, oraz namalowanych cerkwi i kapliczek. Uczniowie wykonali albumy zawierające prace plastyczne i fotograficzne najbliższej okolicy. Na spotkaniu podsumowującym „A święta tuż, tuż…” zaprezentowano prace dzieci, wykonano ozdoby świąteczne( łańcuchy, podłaźniczki, anioły i inne cudeńka) którymi udekorowano korytarz szkolny oraz choinki. Była to także okazja do zaprezentowania społeczności lokalnej poznanych i nauczonych tańców oraz inscenizacji do miejscowych legend. Rodzice jak i dzieci miały możliwość poznania słownictwa angielskiego związanego z domem, rodzina, kolorami, liczbami, owocami, zwierzętami, a impreza ;podsumowująca była okazja do sprawdzenia zdobytych wiadomości przy opisywaniu po angielsku choinki, mikołaja, kolorów oraz części ubrania.
 

Opracowały:
mgr Agnieszka Klara
mgr Bożena Karp
mgr Renata Belczyk
mgr Magdalena Kuśnierz

“

 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”