Skarby Małopolski


Z konkursem "Skarby Małopolski" Zespół Szkół w Ropicy Polskiej związany jest od początku. W roku szkolnym 2009/2010 przypada już siódma edycja zmagań plastyczno - historycznych zwiazanych z naszym regionem.

Niemalże w każdej edycji uczniowie z Ropicy Polskiej odnosili sukcesy:

- w 2004 roku Beata Kuszyńska została nagrodzona za collage pt. "Mój Anioł Stróż" "Mój Anioł Stróż ubrany jest w zbroję, a w ręce trzyma miecz, ponieważ chroni mnie i nie odstępuje na krok. Czułam Jego obecność w czasie chrztu, podczas pierwszego występu na scenie był moim suflerem, na urodzinach zdmuchiwał ze mną świeczki. Na pewno był, jest i będzie ze mną do końca." (Praca stworzona została pod opieką pani Marii Wilk po warsztatach w cerkwi w Bielance.)

- w 2007 roku Natalia Sarnowska oraz Anna Papużyńska zdobyły PIERWSZE MIEJSCE za collage pt. "Historia Życia," wówczas obiektem zainteresowania był ZESPÓŁ PAŁACOWO - PARKOWY RODZINY SKRZYŃSKICH w Zagórzanach. "Pałac Skrzyńskich to nie tylko budowla, ściany, przedmioty. Ten zamek to przede wszystkim ludzie, którzy go budowali, w nim żyli. "Nasza praca przedstawia właśnie tych ludzi. Pierwszego właściciela zamku Tadeusza Skrzyńskiego, teraz biegnącego, starzejącego się. Symbolizuje on budynek, który zmienia się pod wpływem wielu wydarzeń, także tragicznych. Biegnie, choć ten sam, to za każdym razem inny, starszy, coraz bardziej zniszczony, nie ogląda się za siebie. Mocno trzyma za rękę przeszłość."

Uzasadnienie jurorów: "Przedmiotem zajęć była posiadłość Skrzyńskich w Zagórzanach, opustoszała i rozsypująca się. Nagrodziliśmy pracę, która ciekawie wyraża przeżycia i wizję uczestniczek."

- w 2008 roku Anna Papużyńska i Anna Sarnowska zdobyły TRZECIE MIEJSCE za pracę malarską pt. "Gotowi życie Poświęcić," wtedy przedmiotem zainteresowania były wydarzenie związane z Bitwą pod Gorlicami podczas I Wojny Światowej.

"Życie to największy skarb. Czy gotowi bylibyśmy dzisiaj je oddać? [...] odbite dłonie symbolizują prosty ludzki gest, którym można tak wiele osiągnąć."

- w 2009 roku jury przyznało pracy "Człowiek - lotnik" I nagrodę w kategorii nagród indywidualnych. Autorami zwycięskiej pracy są Kinga Rodacka i Marek Necio z I klasy gimnazjum - GRATULUJEMY!!! Natomiast dwie inne prace zostały zakwalifikowane na wystawę. W tym roku kilka prac zostało wyróżnionych w postaci zakwalifikowania prac na wystawę, wśród nich: "Mozaika" i "Czara wspomnień".

- w 2010 roku nasza szkoła odniosła kolejny sukces zwiazany z konkursem "Skarby Małopolski"; Wojciech Kraus i Mariusz Marondel zajęli I miejsce, ich praca nosi tytuł "Przyjaciele," natomiast III nagrodę zdobyły Sylwia Przybylska i Kinga Rodacka za pracę "Nowoczesność Tradycji." GRATULUJEMY!!! :-D


Dla opiekunów konkursu, Agnieszki Mazur i Arkadiusz Kapłona jury przyznało wyróżnienie za wybór tematu „Tu żyją ludzie bez czasu, bez pośpiechu i złudzeń (…)”

- 2011 rok - VIII edycja Konkursu "Skarby Małopolski"

W tegorocznej edycji Konkursu Plastycznego - "Skarby Małopolski" praca uczniów; Wojciecha Krausa oraz Jakuba Śliwy została zakwalifikowana na wystawę prac konkursowych.
To jedyne osiagnięcie naszych uczniów w tegorocznej edycji konkursu, ale nie poddajemy się i w przyszłym roku znów bedziemy walczyć o najwyzsze podjum:-)

- 2012 rok - IX Edycja Projektu "Skarby Małopolski"

Rok 2012 przyniósł duże, ale jak najbardziej korzystne zmiany. Dotychczasowy konkurs plastyczny została przekształcony w projekt „Skarby Małopolski” ze ściśle określonym efektem finalnym. Szkoły biorące udział w konkursie musiały nawiązać współpracę z dowolnym muzeum. Rezultatem tej współpracy miała być Książka Artystyczna. Patronat nad projektem objęła Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, której członkowie zasiedli w jury.

Zmiany bynajmniej nie zniechęciły naszych uczniów i jak co roku przystąpiliśmy do wytężonej pracy.

Zainteresowaliśmy się Muzeum Etnograficznym Kultury Łemkowskiej w Bielance - Izba Regionalna. Do udziału w warsztatach zaprosiliśmy ks. Wasyla Gałczyka, który wprowadził uczniów w świat historii i kultury Łemków. W nowej edycji „Skarbów Małopolski” również odnieśliśmy sukces; Klaudia Marondel, Klaudia Stefanowska i Joanna Łabowska za pracę pt. „Jedyny Wiersz” zajęły III miejsce, natomiast Rafał Markowicz i Krystian Chrzaścik za dojrzałą propozycję graficzną „Portrety Poezji” otrzymali wyróżnienie.
Opracowany przez opiekunów projektu (p. Agnieszka Mazur, p. Arkadiusz Kapłon) scenariusz warsztatów „O przenikaniu” został również nagrodzony przez jury wyróżnieniem.
Efektem tych działań było nie tylko uczestniczenie w promowaniu szkoły w powiecie i województwie, ale także zachęcanie uczniów do poszukiwania swoich korzeni, a także zdobywania wiedzy o historii swojego miasta i regionu.

Zobacz także:

Galeria fotograficzna

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

...

 

Opracował:
mgr Arkadiusz Kapłon

“

 

“ Wychowanie jest spotkaniem osób mistrza i ucznia, 
ich wspólne wędrówki ku prawdzie, dobru i pięknu.”